Tôi không nghĩ những người khổng lồ ở giải hạng nhất sẽ bị trừng phạt vì Siêu nhân Châu Âu, nhưng chủ nhân sẽ bị trừng phạt..

Người dân lành, đã chuyển sang Milan, đã dần cải thiện, đặc biệt sau khi Ibrahim trở lại.Trong Đủ năm mươi phút, quadelado đánh trái banh theo chiều ngang, và cú bắn thấp của Bernadewski đã được cứu ra khỏi cuối dòng bởi tay dương vật.Tháng Hai… một năm trôi qua kể từ lần ra mắt Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. anh ta đã đạt 36 mục tiêu cho Manchester United trong Cao đẳng năm nay, là s ố lượng lớn nhất của Hiệp hội Cao thủ trong cùng một thời kỳ.