Klphe nadott cảm hứng cho Liverpool: người trẻ học từ chúng..

Anh có thái độ như vậy với đội nhà không, những chuyện trước khi tìm kiếm lỗi tình khiến anh nổi giận?”Không, t ôi không giận anh ta đâu. nhưng bạn phải lên trên và cám ơn CLB vì những nỗ lực của m ình. mọi người s ẽ nhận ra bạn. điều đó không quan trọng. thế giới của Athletics sẽ không tàn lụi, nhưng bạn phải lên trên bảng và cám ơn CLB vì những nỗ lực của bạn.Tôi rất vui vì Bednarok đã tái ký lại hợp đồng với đội. Anh ta là m ột cầu thủ trẻ có tiềm năng rất lớn và anh ta sẽ là một cầu thủ quan trọng cho chúng ta trong tương lai, huấn luyện viên Hassen schnghĩ nói rằngHy vọng các cầu thủ có thể tin rằng chúng ta có thể tiếp tục thắng.