Cậu đối mặt với đối thủ và cầu xin quả bóng từ đồng đội bên phải..

Độ cao cao:Chúng tôi cải thiện như một đội và chúng tôi cố gắng tự tin trong mọi trận đấuCòn về t ình trạng hiện tại của anh ta, chúng ta không biết tình huống cụ thể. nhưng nó chắc chắn là một mối đe dọa lớn cho bên biện hộ của đối thủ. tôi không biết anh ta s ẽ chơi bao lâu.